header banner
Default

Market fall – tapte 99 poeng, eller 9 % av sparepengene over natta


At kryptovaluta varierer i pris er ikke noe nytt.

Denne uken har imidlertid markedet blødd unormalt mye:

Den populære valutaen «Terra Luna» kollapset nemlig fullstendig denne uken.

En 28-åring NRK har vært i kontakt med kjøpte for 100.000 kroner tirsdag. Torsdag var alle pengene tapt.

Tapte 99,9 prosent på to dager

VIDEO: Fritt Fall
Postgirobygget - Topic

Mannen NRK har vært i kontakt med er bosatt i Bodø.

Han ønsker ikke å bli identifisert med navn og bilde – da familien ikke vet om de økonomiske tapene krypto har påført ham de siste årene.

– Det startet i mars 2020. Jeg ble permittert fra de to jobbene jeg hadde og tenkte jeg kunne tjene penger på internett, forklarer han.

Bitcoin

STOR VARIASJON: Mange investerer i kryptovaluta til tross for at prisene varierer voldsomt.

Illustrasjon: Simon Elias Bogen / NRK

I starten gikk det bra – og mer og mer av sparepengene til 28-åringene ble overført til ulike nettsider hvor han handlet krypto.

– De siste to årene har jeg investert i 30–40 ulike valutaer. Jeg satte inn mer og mer, uten å ta ut en eneste krone.

Mannen anslår at han har tapt omtrent 500.000 kroner siden 2020. Det desidert største enkelttapet kom denne uken.

– LUNA var jo en bra krypto. Da den gikk ned ganske mye tenkte jeg at den ville gå opp igjen. Da tok jeg 100.000 kroner fra sparekontoen, forklarer han.

Da mannen kjøpte seg inn kostet LUNA omtrent 10 dollar per token. Betydelig lavere enn toppen på 119 dollar forrige måned.

Problemet var bare at bunnen på ingen måte var nådd.

Terra LUNA

I løpet av timer kollapset Terra LUNA fullstendig.

Foto: Skjermdump / coinmarketcap.com/

Fra 11. mai til 12. mai gikk prisen fra omtrent 19 dollar ned til under 1 cent.

– Jeg har tapt 99,9 prosent av pengene. Det er kjipt og skummelt.

– Vårrengjøring

VIDEO: Fritt fall
Lena Nyman - Topic

Men hva er det egentlig som har skjedd? Hvorfor har alle piler pekt så drastisk nedover?

Torbjørn Bull Jenssen er daglig leder i Arcane Crypto.

Han forklarer at det er to store hendelser som har skjedd på likt:

– Det ene er at kapitalmarkedene generelt har falt kraftig, særlig drevet av økte renter og økte renteforventninger fra sentralbankene, og så har kryptovaluta blitt med i dragsuget.

– Det har i sin tur vært med på å utløse noen svakheter i enkelte prosjekter. Det gjelder særlig et spesielt prosjekt som heter Luna med en såkalt stablecoin som heter UST.

Da denne stablecoinen kollapset, kollapset også hele prosjektet.

De som hadde investert her har tapt absolutt alt, forklarer Bull Jenssen.

– Men Luna hadde også flere milliarder dollar verdt av bitcoin som reserver som de har måttet selge for å prøve å forsvare stablecoinen sin.

Ifølge Bull Jenssen trenger ikke den siste tidens nedgang å spille inn på prisen på kryptovaluta lang sikt.

– Snarere tvert imot. Nå er vi vitne til en vårrengjøring, der svake prosjekter lukes ut og sårbarheten i kryptosektoren vaskes bort.

Gjeld kan gi psykiske plager

VIDEO: Fritt fall
organismenTV

Med drastiske økonomiske tap over natta kan utfallet bli bekmørkt for mange.

– Det er en klar sammenheng mellom gjeld, særlig usikret gjeld, og psykiske helseplager og psykiske lidelser, sier Arne Holte.

Han er professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo.

Bear Market

BEAR MARKET? Betegnelsen beskriver markedet når kursene faller 20 prosent eller mer. Normalt kjennetegnes et BEAR-market av at det vil ta lengre tid før markedet kommer tilbake til gamle høyder.

Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

Motsatt er god kontroll på økonomien forbundet med god livskvalitet og psykisk helse.

– Jo mer usikret gjeld, desto større risiko for psykiske helseplager, sier han.

De fleste som handler krypto er menn, og mange av dem er unge. Dette er også en gruppe som ofte rammes av psykiske lidelser.

– Halvparten av de psykiske lidelsene starter innen midten av tenårene og tre fjerdedeler innen midten av 20-åra, sier Holte.

Arne Holte

Arne Holte, tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet og professor i helsepsykologi, understreker at økonomi i stor grad påvirker folks psykiske helse.

Foto: Privat

– Hva kan gjøres med problematikken?

– Den eneste måten å få ned lidelsesvolumet, sykdomsbyrden og kostnadene for samfunnet på, er gjennom forebygging, forklarer Hotle.

– Da må vi finne de arenaene der psykiske helseproblemer og selvmordsfare oppstår og intervenere mot mekanismene som skaper dette. Her er en viktig arena finanssektoren.

Bekymret for andre i Norge

VIDEO: Skambankt - Fritt fall
INDIE RECORDINGS

I Norges største kryptogruppe på Facebook har privatinvestoren Kochar Palani Jafi lagt ut et langt innlegg der han ber folk om å tenke seg om før de gjør noe dumt.

Han har selv erfaring med kjøp og salg av krypto.

– Jeg er en kryptoentusiast og har troa på industrien, men har personlig mistet en del i den siste tiden. Så dette fallet har fått meg til å vurdere å skaffe flere inntektskilder.

Han har de siste dagene lest flere desperate historier på nettet.

Jari

BEKYMRET: Kochar Palani Jafi har selv tapt penger på krypto, og sier det kan føles veldig tungt.

Foto: Privat

– Det var fryktelig å lese hvordan folk har mistet alt. Mange skriver at de ikke vet hva de skal gjøre, sier han og legger til:

– Det fikk meg til å tenke at det sikkert er mange i Norge som også står i denne situasjonen.

I innlegget skriver Jafi blant annet at det er viktig å huske på at det alltid finnes noen å prate med, uansett hvor ille situasjonen ser ut.

Til NRK utdyper han:

– Etter en slik krasj kan folk skade seg, definitivt. Det er en realitet at mange føler seg helt tomme etter noe sånt.

Bruk tiden – ikke handle mer

VIDEO: Fritt fall
Troublemakers - Topic

Pengene er borte. Alt føles håpløst.

Hva bør man gjøre da?

– Det første er å anerkjenne tapet. Ikke tenk at du skal hente det inn igjen innen neste handel. Her brenner nok mange seg oftere enn de vil innrømme, svarer Jafi.

– Så bør du trekke deg tilbake fra investeringene. Du er full av følelser og det er stor sannsynlighet for at du vil gjøre dårlige avgjørelser.

Deretter mener Jafi det er viktig å snakke om det som har skjedd – uansett hvor vondt det må være.

– Det er hardt, men innrøm til dine nære hva som har skjedd.

– Ikke skjul det. Søk hjelp om du trenger det.

Til slutt er det ifølge ham bare tid som kan hjelpe.

– Ta en dag av gangen. Gi det tid. Ta lærdom og bygg deg opp igjen. Jeg liker å minne meg selv på at de beste dagene er foran meg.

Sources


Article information

Author: Alexandra Hill

Last Updated: 1698050882

Views: 717

Rating: 3.5 / 5 (41 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Alexandra Hill

Birthday: 2013-01-30

Address: 621 Allen Harbors, Wilsonborough, ME 39577

Phone: +3782319470453083

Job: Article Writer

Hobby: Chess, Soccer, Lock Picking, Playing Chess, Telescope Building, Arduino, Bird Watching

Introduction: My name is Alexandra Hill, I am a dedicated, strong-willed, unyielding, candid, multicolored, esteemed, welcoming person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.