header banner
Default

Volgens InvestAnswers kan de prijs van Bitcoin met vijftig procent stijgen


Een populaire pseudonieme analist ziet een mogelijkheid voor bitcoin om vanaf de huidige koersen met 50 procent te exploderen. Het gaat om InvestAnswers, die met zijn 443.000 abonnees op YouTube deelt dat bitcoin het in zich heeft om vanaf het huidige niveau naar een koers van 45.000 dollar te stijgen. Om dat te realiseren moet de geschiedenis zich nog wel even herhalen.

Bearmarkt van 2018-2019

VIDEO: 📈 OCTA: The Chart Where Bitcoin Never Dips! 🚀
InvestAnswers

InvestAnswers verwijst voor zijn analyse naar een grafiek van crypto-onderzoeksbedrijf K33 waarin we kunnen zien dat bitcoin op dit moment een vergelijkbaar patroon als tijdens de bearmarkt van 2018-2019 in de grafieken maakt. Volgens de populaire analist kan bitcoin het koerstarget binnen nu en een maand aantikken, wat zou betekenen dat de komende 30 dagen vol met vuurwerk zitten.

InvestAnswers: 'Bitcoin koers kan met 50 procent exploderen'

Het gaat om de bovenstaande grafiek van K33. "Als dit patroon zich herhaalt en we dit niveau behalen (zie rode pijl) dan zouden we op 20 mei - ongeveer 30 dagen na vandaag - rond de koers van 45.000 dollar kunnen zitten.

Daarna zou de koers volgens de analist dan even op adem komen, wat zijwaarts bewegen en consolideren. Uiteindelijk duurde het immers tot 2020 voordat bitcoin weer de koers van 20.000 dollar zou bereiken om daarmee de all-time high van december 2017 te heroveren.

Lange weg te gaan

VIDEO: 🚀 OCTA: Bitcoin to go Bonkers in 40 days! 🌕
InvestAnswers

Op dit moment handelt de koers van bitcoin echter net boven de 28.000 dollar en heeft het wat dat betreft nog een lange weg te gaan. Het is zeker leuk om de bitcoin koers naast koersbewegingen uit het verleden te leggen. We moeten echter niet vergeten dat er op dit moment hele andere dingen spelen op bijvoorbeeld macro-economisch gebied dan in 2018-2019.

We hebben nu te dealen met een veel te hoge inflatie en centrale banken over de hele wereld die de rente flink ophogen om die inflatie onder controle te krijgen. Die strijd tegen de inflatie is nog niet voorbij en daar krijgen we waarschijnlijk nog wel wat last van de komende periode.

Voor 3 mei staat er bijvoorbeeld weer een renteverhoging van de Amerikaanse Federal Reserve op het programma. De verwachting is dat zij op die datum de rente weer met 0,25 procent verhogen naar een rente van 5,00 tot 5,25 procent. Dat zou voor bitcoin in eerste instantie helemaal geen bullish ontwikkeling zijn.

Wat dat betreft is het echt nog maar even afwachten of bitcoin het in zich heeft om dit patroon uit 2018-2019 te herhalen. InvestAnswers zal er vast een hoop likes mee binnenslepen, maar het is alles bij elkaar een redelijk armoedige analyse van de bitcoin koers.

Lees ook

Sources


Article information

Author: Christine Williams

Last Updated: 1698237842

Views: 891

Rating: 4.2 / 5 (86 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Christine Williams

Birthday: 1966-05-27

Address: USCGC Scott, FPO AE 89452

Phone: +4302268347023284

Job: IT Consultant

Hobby: Whiskey Distilling, Web Development, Woodworking, Amateur Radio, Backpacking, Juggling, Skateboarding

Introduction: My name is Christine Williams, I am a Determined, unswerving, important, persistent, intrepid, lively, resolute person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.