header banner
Default

Hoewel Bitcoin met een koersstijging van vierhonderd procent stijgt, ontdekt een onderzoeker een bijzonder fenomeen


Er zijn maar weinig sectoren van de economie die zo controversieel zijn als die van crypto mining. Want ja, tegenwoordig is dit praktisch een complete subsector binnen de crypto-industrie.

De bedrijven die op grote schaal doen aan bitcoin mining verbruiken dan ook een hoop energie, maar volgens sommige analisten is het beeld van veel mensen veel te negatief. Het Bitcoin-netwerk is volgens nieuwe data namelijk relatief duurzaam.

🔔 Vandaag: €56 goud gratis Advertentie GoldRepublic

Bitcoin verbruik nooit goed gemeten?

Op sociale mediaplatform X schrijft crypto-marktanalist Jamie Coutts dat Bloombergs Terminal-service meldt dat het gebruik van duurzame energie door bitcoin miners flink is gestegen. Meer dan de helft van de beschikbare netwerkcapaciteit wordt aangedreven met duurzame energie. Daardoor begint de ‘energie-narratief’ rondom bitcoin om te draaien, aldus Bloomberg.

Coutts constateert dat hij sinds 2016 al merkt dat het energiedebat omtrent bitcoin mining steeds heviger wordt. Het netwerk is namelijk drastisch meer stroom gaan verbruiken sinds het hard is gegroeid.

Maar er bestaan nogal wat verschillen tussen de verschillende modellen die het verbruik meten. Dit komt doordat het voorheen helemaal niet duidelijk was welke hardware er gebruikt werd, waardoor het verbruik ook niet goed in te schatten was.

Daar is inmiddels verandering in gekomen. Het Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) heeft hierdoor Bitcoins energieverbruik in 2022 daardoor bijgesteld van 105,3 terawattuur (TWh) naar 95,5 TWh.

Advertisement

Bitcoin veel duurzamer na exodus uit China

VIDEO: Bitcoin or Altcoins in 2023? 🚀
Altcoin Daily

Ook blijkt dat het gebruik van duurzame energiebronnen niet goed is gemeten. Bitcoin mining-onderzoeker Daniel Batten heeft ontdekt dat het model van Cambridge helemaal geen rekening hield met bijvoorbeeld off-grid energie en met het affakkelen van gas. Laatstgenoemde beschreef Batten zelfs als energie-negatief.

Verder heeft het verplaatsen van de miningcapaciteit ‘naar minder CO2-intensieve gebieden’ geholpen, waarmee Coutts westerse landen zal bedoelen. Begin 2021 was het gros van de miners namelijk nog in China gevestigd. Sinds zij halverwege 2021 uit China zijn verhuisd is de CO2-uitstoot juist 37,5% lager.

Wel is de uitstoot van koolstofdioxide sinds 2019 toegenomen, blijkt uit data van Bloomberg. Maar het zou slechts gaan om 6,9%. Sindsdien is het netwerk hard gegroeid en is de hashrate vier keer zo hoog als toen. “Vergeet niet dat miners niets ‘uitstoten’, maar net als elektrische voertuigen aangekochte elektriciteit consumeren,” benadrukt Coutts.

Sources


Article information

Author: Michaela Pugh

Last Updated: 1698494281

Views: 640

Rating: 4.8 / 5 (119 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michaela Pugh

Birthday: 1912-05-16

Address: 9000 Veronica Extensions Suite 710, North Stephanie, OK 82312

Phone: +3965042676579894

Job: Taxi Driver

Hobby: Graphic Design, Raspberry Pi, Running, Sailing, Chocolate Making, Reading, Astronomy

Introduction: My name is Michaela Pugh, I am a risk-taking, frank, Determined, resolved, steadfast, Open, dazzling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.