header banner
Default

Door slechte chipverkopen verloor Intel in het voorgaande kwartaal 2,8 miljard dollar


Table of Contents

  Intel verdiende in het eerste kwartaal van dit jaar 134 procent minder dan een jaar eerder. Het bedrijf verloor 2,8 miljard dollar, terwijl het vorig jaar nog 8,1 miljard verdiende. De vraag naar chips valt nog steeds tegen, waardoor Intel het grootste kwartaalverlies ooit leed.

  Dat schrijft Intel in zijn kwartaalrapport over de eerste drie maanden van het jaar. Toch is het bedrijf niet ontevreden; de omzetverwachting is alsnog overtroffen, zegt chief financial officer David Zinsner. Het bedrijf had in het eerste kwartaal een omzet van 11,04 miljard dollar verwacht, maar dat werd 11,7 miljard dollar. Eerder verwachtte Intel dat de daling tot een omzetafname van 40 procent zou leiden. Toch is de daling groot; in het eerste kwartaal van 2022 behaalde het bedrijf een omzet van 18,4 miljard dollar, wat neerkomt op een jaar-op-jaardaling van 36 procent.

  Nog veel groter was het absolute en relatieve verlies in netto-inkomen. In de eerste drie maanden van vorig jaar lag de winst nog op 8,1 miljard dollar, maar in dezelfde periode dit jaar was er een nettoverlies van 2,8 miljard dollar, een daling van 134 procent. Nog niet eerder zag Intel zo'n scherpe daling in winst.

  Intel verwacht dat in de loop van dit jaar de verkoop van chips zal verbeteren. Het bedrijf is van plan dit jaar 3 miljard dollar aan kosten te besparen en wil dit vanaf 2025 opvoeren naar minimaal 8 miljard dollar per jaar. Intel had de productie al verlaagd, maar toch bleef de productie hoger dan de vraag.

  Bij de Client Computing-divisie, de cpu-tak van het bedrijf, daalde de omzet met 38 procent naar 5,8 miljard dollar. De omzet van die divisie daalde zoveel omdat er volgens Intel minder vraag is naar cpu's onder consumenten en onderwijsinstellingen, verklaart ceo Pat Gelsinger. Ook de 'Data Center and AI'-divisie heeft forse verliezen geleden. Zo heeft die divisie een omzet van 3,7 miljard dollar geboekt, 39 procent minder dan een jaar eerder. De kleinere bedrijfstak van Intel, Mobileye, groeide wel. Met 458 miljoen dollar steeg die omzet met 16 procent.

  Intel verwacht voor het komende kwartaal een omzet van minstens 11,5 miljard dollar. Dat zou een omzetafname van 22 procent zijn ten opzichte van een jaar eerder. Intel wijt de verliezen voornamelijk aan de aanhoudend zwakke vraag naar chips, al verwacht het bedrijf dat de verkoop van pc's in de komende periode zal stabiliseren.

  Sources


  Article information

  Author: David Galvan

  Last Updated: 1704448082

  Views: 1480

  Rating: 3.9 / 5 (54 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: David Galvan

  Birthday: 1993-06-19

  Address: 198 Ramos Fall, Mooreside, AL 92854

  Phone: +3748084656986097

  Job: Chemical Engineer

  Hobby: Playing Guitar, Surfing, Stamp Collecting, Bird Watching, Rowing, Geocaching, Gardening

  Introduction: My name is David Galvan, I am a tenacious, dedicated, apt, striking, Open, radiant, priceless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.