header banner
Default

Selv om svenskerne erkjenner at Listhaug hadde rett, fortsetter Støre å avstå


Table of Contents

  I 2017 besøkte daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) Rinkeby i Sverige. Bydelen i Stockholm har høy innvandrerandel og er ansett for å være et av de farligste områdene i Sverige, med mye vold, ran, drap og gjengkriminalitet.

  Etter besøket haglet anklagene mot Listhaug.

  – Dette er Listhaug i kjent stil. Hun sier hun er i Sverige for å lære, men alle skjønner at hun er der for å skremme. Vi har ikke noe Rinkeby i Norge. Vi kommer aldri til å få noe Rinkeby i Norge, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre den gang.

  Han fikk støtte fra Carl Bildt, som mente at Listhaug kun drev valgkamp og at Sverige var et velfungerende samfunn.

  Nå, drøyt seks år senere, er tonen en helt annen.

  På spørsmål fra VG om svenskene har vært for naive, svarer Bildt:

  – Ja, det har vi absolutt vært når det gjelder lovgivning. Det er det ingen tvil om: Vi har hatt en for liberal lovgivning og gitt politiet for få ressurser til å bekjempe den kriminaliteten vi nå opplever har utviklet seg i Sverige. Det er ubestridelig, sånn er det, og det må vi gjøre noe med.

  Sylvi til Rinkeby

  Når han blir spurt om hva som har gått galt, svarer Bildt:

  – Manglende integrering i visse befolkningsgrupper og manglende kontroll med økonomiske midler som kriminelle miljøer har tilgang til.

  Men den norske statsministeren, Jonas Gahr Støre, holder fortsatt fast på at svenske tilstander ikke vil komme til Norge.

  Det bekymrer Sylvi Listhaug.

  – FrP mener det er feil som noen hevder at vi ikke kan få svenske tilstander i Norge. Sverige trodde heller aldri at det skulle bli så ille. Men å unnlate å ta grep kan føre oss dit, sier hun, og legger til:

  – Dessverre har vi i Norge en statsminister som ikke erkjenner at vi har problemer. Han prøver å bagatellisere en eksplosiv vekst i ungdomskriminaliteten. Kripos-sjef Kristin Kvigne sier politiet bare har ressurser til å gå etter 40 av de 100 kriminelle nettverkene de har kartlagt i Norge. Når FrP reiser bekymring om svenske kriminelle nettverk og smitte fra Sverige på kriminalitetsområdet, svarer Støre at debatten hører hjemme i den svenske Riksdagen. Det er skremmende.

  Ifølge hans kommunikasjonssjef er Støre «veldig opptatt», så justispolitisk talsperson Hadia Tajik er den som svarer på kritikken fra Listhaug.

  Hun er ikke like tåkebelagt som Støre, men er heller ikke krystallklar i sitt svar.

  – Hvordan kriminaliteten i Norge utvikler seg, avhenger av hvordan vi politisk klarer å forebygge og bekjempe den, lokalt og nasjonalt. Arbeiderpartiet vil ikke vike i arbeidet for å gjøre lokalsamfunn og byer tryggere. Vi er ikke redd for å snakke om hverken æreskultur eller gjengkultur, eller hvordan sosiale problemer påvirker og skaper grobunn for kriminalitet, sier Tajik til Nettavisen.

  Tajik legger til at hun er uenig i Listhaugs kritikk, og mener at Ap ser alvorlig på ungdomskriminaliteten i Oslo, og vil foreslå «tydelige straffereaksjoner» for unge kriminelle og sikre flere penger til politiet i Oslo for å bekjempe gjengene.

  Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus!

  Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.

  Sources


  Article information

  Author: Crystal Moore

  Last Updated: 1702025041

  Views: 945

  Rating: 4.4 / 5 (37 voted)

  Reviews: 87% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Crystal Moore

  Birthday: 1943-06-29

  Address: 72492 Carlos Island, Michaelfurt, DE 57769

  Phone: +4030054022953983

  Job: Tour Guide

  Hobby: Stamp Collecting, Robotics, Raspberry Pi, Chocolate Making, Playing Guitar, Cooking, Singing

  Introduction: My name is Crystal Moore, I am a resolved, variegated, bold, courageous, welcoming, irreplaceable, dear person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.